de stichting

stichtingDe stichting is in 2013 opgericht door een groep ouders, om een passende woonplek te vinden voor hun jongvolwassen kinderen met een vorm van autisme. Het bestuur van Stichting Eigen Woonplek bestaat hoofdzakelijk uit deze ouders.

Het doel van de Stichting Eigen Woonplek is het realiseren en in stand houden van een geclusterde woonvorm voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme en een normale intelligentie, met begeleiding op maat voor iedere bewoner. Ook wordt er gezorgd voor ontmoetingsmogelijkheden en gezamenlijke activiteiten. Het doel is om de bewoners een zo goed mogelijke basis te bieden om deel te zijn van de samenleving.

Ouders (of ouder of andere belangenbehartiger) zijn betrokken bij Eigen Woonplek als geheel en hebben een rol in de driehoek bewoner-ouder(s)-begeleiding.

Eigen Woonplek biedt op deze manier een vorm van Beschermd Wonen.

Bestuur Stichting Eigen Woonplek

  • mw. M. Cazemier, lid
  • mw. A. Heeringa, secretaris
  • mw. J.E. van Raalte, voorzitter
  • dhr. F. Aalbers, penningmeester
  • mw. W.F. Weenink, lid

De stichting is lid van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI.

De stichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit staat beschreven in de privacyverklaring.