Nieuws


Voorlopig geen plek voor nieuwe bewoners

Bij Eigen Woonplek wonen inmiddels 12 bewoners, een mooi aantal. We hebben besloten de groep voorlopig niet uit te breiden met nieuwe bewoners. We leggen ook geen wachtlijst aan. We kunnen daarom niet ingaan op verzoeken van kandidaten of hun ouders of begeleiders om kennis te maken.


Eigen Woonplek zoekt toegang tot de Wet Langdurige Zorg

Via WoondroomZorg is het bestuur van Eigen Woonplek nauw betrokken bij activiteiten om onze doelgroep toegang te geven tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Tot 2015 werd de zorg gefinancierd vanuit de AWBZ, de voorloper van de WLZ. Bij de grote transitie in de zorg is onze doelgroep per 1 januari 2015 “verhuisd” naar de WMO. Net als diverse andere GGZ-doelgroepen die ook langdurige zorg nodig hebben. Het bestuur van Eigen Woonplek denk dat onze doelgroep beter past binnen de WLZ dan binnen de WMO. In de loop van 2018 zal de Tweede Kamer besluiten of een deel van de GGZ-doelgroepen alsnog naar de WLZ gaat.

In maart zal de Tweede Kamercommissie van VWS twee onderwerpen bespreken die voor Eigen Woonplek relevant zijn, namelijk Beschermd Wonen WMO en Toegang GGZ-WLZ. In een brief aan deze commissie, die Stichting Eigen Woonplek mee ondertekend heeft, wordt verzocht deze onderwerpen in samenhang te bespreken: https://woondroomzorg.nl/Actueel/niet-nog-eens-tussen-wal-en-schip


Eigen Woonplek officieel geopend

Samen met bewoners heeft Ton Schroor, wethouder van Groningen, op donderdag 18 februari 2016 een legpuzzel opgelost met als afbeelding het logo van Eigen Woonplek. Daarmee werd Eigen Woonplek officieel geopend. Naast bewoners, teamleden van WoondroomZorg en ouders waren bij de opening ongeveer 60 genodigden aanwezig, die allemaal een rol hebben gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van Eigen Woonplek. De sfeer werd gekenmerkt door betrokkenheid, waardering en warmte.

opening EW 2

Na een korte bezichtiging van het nieuw ingerichte gemeenschappelijke appartement was er een toespraak van Joke van Raalte, voorzitter. Zij schetste kort de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en bedankte diverse aanwezigen voor hun rol bij de totstandkoming van Eigen Woonplek. Wethouder Ton Schroor prees het initiatief en gaf aan zich in te willen zetten voor een duurzaam perspectief.  Daarbij stak hij niet onder stoelen of banken dat door de grote veranderingen in de WMO de gemeente midden in een leerproces zit. Na een korte toespraak van één van de bewoners werd het officiële gedeelte afgesloten.

IMG_0723 - kopie
’s Avonds hadden de bewoners een gezellige maaltijd in het gemeenschappelijke appartement. De ouders van de bewoners kregen een feestelijke maaltijd, verzorgd door de Culinaire Vakschool Groningen, en werden tijdens die maaltijd verrast door de bewoners die hun ouders kwamen bedanken voor hun inzet.

pussel Eigen Woonplek

df16aa99-10f1-439d-9df2-b8ce600af78f - kopie

Eigen Woonplek bedankt NSGK en Kiwanis hartelijk voor hun bijdrage aan de kosten van de feestelijke opening.Logo-seal-and-wordmark-blue-gold


Inrichting gemeenschappelijke appartement afgerond

De inrichting van het gemeenschappelijke appartement van Eigen Woonplek is afgerond. Het was een hele klus, maar het resultaat is er dan ook naar: De keuken is verbouwd, het plafond en de wanden zijn opgeknapt en de wanden zijn voorzien van mooie decoraties. De vloerbedekking en raambekleding zijn vervangen en er is sfeervolle en doelmatige verlichting aangebracht. Het comfortabele en duurzame meubilair maakt de inrichting compleet.

Financieel is deze inrichting mogelijk gemaakt door bijdragen van vier fondsen: Het Revalidatiefonds, het VSBfonds, Kansfonds en de Gravin van Bylandtstichting. Eigen Woonplek is deze fondsen hiervoor zeer erkentelijk.

Daarnaast is Eigen Woonplek enorm blij met de inzet van ouders die hieraan veel tijd en energie hebben besteed. Het resultaat is een plek waar bewoners graag zijn en van waaruit begeleiders goed kunnen werken.

De huiskamer januari 2016

De huiskamer januari 2016

 

IMAG3999 - verkleind

Het kantoor januari 2016


Inrichting gezamenlijke appartement in volle gang

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de inrichting van het gezamenlijke appartement. De keuken wordt gemoderniseerd, wanden en plafond krijgen een opknapbeurt, de vloerbedekking wordt vervangen en geleende en gebruikte apparatuur en meubels worden vernieuwd. Dit is allemaal mogelijk dankzij de steun van het Revalidatiefonds, het VSBfonds, het Skanfonds en de Gravin van Bylandt Stichting.

De wanden en plafonds zijn klaar. De keuken is nagenoeg klaar. Deze week is de vloer aan de beurt.

De oude keuken (1)

De oude keuken (1)

keuken 20151004(1)

De nieuwe keuken (1)

keuken 20151004(2)

De nieuwe keuken (2)

De oude keuken (2)

De oude keuken (2)


Eigen Woonplek groeit

In de afgelopen maanden zijn er weer appartementen beschikbaar gekomen voor Eigen Woonplek. Daardoor konden enkele kandidaat-bewoners hun nieuwe woning betrekken. Zij hadden daaraan voorafgaand de screening doorlopen en hebben een passende indicatie. Er zijn op dit moment al zes bewoners!

Verder heeft sinds april Eigen Woonplek een vaste eigen coördinator in de persoon van Lida van der Biezen. Ze heeft eerder veel ervaring opgedaan in dezelfde functie bij een ander ouderinitiatief dat door WoondroomZorg wordt ondersteund in het westen van het land. Lida is – in samenspraak met het bestuur – verantwoordelijk voor het organiseren van de woonbegeleiding en vormt de verbinding met de landelijke organisatie van WoondroomZorg.

 

voorjaar


Appartement voor Stichting Eigen Woonplek

Ruim een maand geleden is het appartement van Stichting Eigen Woonplek in gebruik genomen. Dit appartement heeft twee functies. Het is het kantoor van het begeleidingsteam van WoondroomZorg en het biedt gelegenheid voor gezamenlijke activiteiten van bewoners, zoals samen eten.

Diverse ouders hebben de afgelopen maand hard gewerkt om het appartement in te richten zodat begeleiders en bewoners er een goede en prettige plek hebben. De huidige inrichting is voorlopig. Plannen voor de inrichting voor de langere termijn zijn in de maak.


Eerste bewoners gestart bij Eigen Woonplek

Na het tekenen van de huurovereenkomst in december 2014 hebben de eerste drie bewoners hun appartement bij Eigen Woonplek inmiddels betrokken. Binnenkort zullen nog twee bewoners verhuizen naar Eigen Woonplek. Verdere uitbreiding van het aantal bewoners zal geleidelijk plaatsvinden.

Op dit moment bestaat het begeleidingsteam uit vier begeleiders en een coördinator. Elke bewoner heeft zijn of haar persoonlijke begeleider. Ook is er voorzien in een 24-uurs bereikbaarheid.

Het is voor bewoners en ouders bijzonder en positief om na enkele jaren van voorbereiding te ervaren dat de wensen en ideeën over begeleid wonen nu concreet vorm krijgen.

 

Eigen Woonplek 20150221


De eerste bewoners sluiten huurovereenkomst af

De eerste drie bewoners van Eigen Woonplek hebben onlangs de huurovereenkomst getekend. Rond deze tijd, december 2014,  krijgen ze de sleutel van hun appartement. Samen met hun persoonlijke begeleiders en ouders werken ze hard aan de inrichting en aan het organiseren van de begeleiding. Na enkele jaren van voorbereiding wordt begeleid wonen nu concreet.

Het appartement voor gemeenschappelijk gebruik komt zeer binnenkort ook beschikbaar. Naast een ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten komt hier ook het kantoor voor de begeleiders van WoondroomZorg.

tekenen huurovereenkomst


Overeenkomst tussen De Huismeesters en Stichting Eigen Woonplek getekend

Op 19 november 2014 werd de samenwerking tussen woningcorporatie De Huismeesters en Stichting Eigen Woonplek bezegeld met het ondertekenen van een overeenkomst over het toewijzen van appartementen aan Eigen Woonplek.

overeenkomst met De Huismeesters-2

De Huismeesters heeft vanaf februari 2013 meegedacht over een passende locatie. Gekozen is voor een bestaand appartementencomplex gelegen in een oudere groene buurt, net buiten het centrum van Groningen.

Vanaf december 2014 betrekken de eerste bewoners van Eigen Woonplek hun appartement. Daarnaast is er een appartement beschikbaar voor gezamenlijke activiteiten en voor het kantoor van de begeleiding.

 

overeenkomst met De Huismeesters-1