partners

Stichting Eigen Woonplek werkt samen met de onderstaande organisaties:

 

woondroomzorg

WoondroomZorg

Binnen Eigen Woonplek verzorgt WoondroomZorg de begeleiding bij het wonen. Deze organisatie werkt veel samen met soortgelijke initiatieven in het hele land.

 


 

huismeestersDe Huismeesters

Woningcorporatie De Huismeesters is eigenaar van het complex. Bewoners van Eigen Woonplek huren hun appartement direct bij de woningcorporatie.


 

meeMEE Groningen

Stichting MEE Groningen heeft de begeleidingsvraag van de bewoners in kaart gebracht. MEE is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt.


 

logo_provincie_groningenProvincie Groningen

De Provincie heeft Stichting Eigen Woonplek ondersteund met een subsidie.

 


 

interpsyINTER-PSY

GGZ-instelling INTER-PSY verzorgt de screening van aspirant-bewoners.


MAD JohannesMoehrlein architekten

Logo website MAD architekten

Dit bureau, dat een grote staat van dienst heeft op het gebied van zorgprojecten en sociale woningbouw, heeft Eigen Woonplek geholpen om de weg te vinden naar woningcorporaties en relevante gemeentelijke afdelingen. Daarnaast is ondersteuning en advies gegeven bij het vinden van geschikte locaties en het formuleren van een programma van eisen.


Revalidatiefonds

logo Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. De projecten die het fonds steunt gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie. Het Revalidatiefonds steunt Eigen Woonplek financieel bij de inrichting van het gemeenschappelijke appartement.


VSBfonds

logo VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Het VSBfonds draagt financieel bij aan de inrichting van het gemeenschappelijke appartement van Eigen Woonplek.


 

KansfondsKansfonds-groen-1600px kopie - verkleind

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Kansfonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan de inrichting van het gemeenschappelijke appartement van Eigen Woonplek.


 

GvBs_logo_HGravin van Bylandt Stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting is opgericht op 17 maart 1964 overeenkomstig de wens van haar oprichtster, Marie Alexandrine Otheline Caroline gravin van Bylandt. Na haar overlijden in 1968 is de stichting actief geworden als steun verlenend vermogensfonds. De stichting steunt Eigen Woonplek met een financiële bijdrage ten behoeve van de inrichting van het gemeenschappelijke appartement.