Nieuws

< Terug naar nieuwsoverzicht

Appartement voor Stichting Eigen Woonplek

Ruim een maand geleden is het appartement van Stichting Eigen Woonplek in gebruik genomen. Dit appartement heeft twee functies. Het is het kantoor van het begeleidingsteam van WoondroomZorg en het biedt gelegenheid voor gezamenlijke activiteiten van bewoners, zoals samen eten.

Diverse ouders hebben de afgelopen maand hard gewerkt om het appartement in te richten zodat begeleiders en bewoners er een goede en prettige plek hebben. De huidige inrichting is voorlopig. Plannen voor de inrichting voor de langere termijn zijn in de maak.