Nieuws

< Terug naar nieuwsoverzicht

Eigen Woonplek zoekt toegang tot de Wet Langdurige Zorg

Via WoondroomZorg is het bestuur van Eigen Woonplek nauw betrokken bij activiteiten om onze doelgroep toegang te geven tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Tot 2015 werd de zorg gefinancierd vanuit de AWBZ, de voorloper van de WLZ. Bij de grote transitie in de zorg is onze doelgroep per 1 januari 2015 “verhuisd” naar de WMO. Net als diverse andere GGZ-doelgroepen die ook langdurige zorg nodig hebben. Het bestuur van Eigen Woonplek denk dat onze doelgroep beter past binnen de WLZ dan binnen de WMO. In de loop van 2018 zal de Tweede Kamer besluiten of een deel van de GGZ-doelgroepen alsnog naar de WLZ gaat.

In maart zal de Tweede Kamercommissie van VWS twee onderwerpen bespreken die voor Eigen Woonplek relevant zijn, namelijk Beschermd Wonen WMO en Toegang GGZ-WLZ. In een brief aan deze commissie, die Stichting Eigen Woonplek mee ondertekend heeft, wordt verzocht deze onderwerpen in samenhang te bespreken: https://woondroomzorg.nl/Actueel/niet-nog-eens-tussen-wal-en-schip