voor wie

voorwie

De bewoners van Eigen Woonplek zijn (jong)volwassenen vanaf 21 jaar met een vorm van autisme en een normale intelligentie, zonder dat er sprake is van ernstige bijkomende problematiek. Zij hebben in principe bezigheden buiten de deur, zoals een baan, een studie of vrijwilligerswerk.
Ouders (of ouder of andere belangenbehartiger) zijn betrokken en hebben een rol in de driehoek bewoner – ouder(s) – begeleiding en bij Eigen Woonplek als geheel.

Bewoners moeten jonger dan 30 jaar zijn op het moment dat ze bij Eigen Woonplek komen wonen. Ze kunnen vervolgens wel blijven wonen als ze ouder dan 30 zijn.